Prodej stavebních materiálů

Prodej písků, drtí, štěrků, cementu, vápna a štuku

Písek říční 0-4

Kačírek (oblázky 16-32)

Písek kopaný 0-4

Prosívka 0-4, 0-8

Přírodní drcené kamenivo - frakce: 4-8, 8-16, 16-32, 32-63, 63-125, 0-32, 0-63

Pytlovaný cement, vápno a štuk

CENÍK

+420 605 245 399